9.00 - 18.00
603 259 970

Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.paletta.cz determinují obchodní vztahy mezi firmou Petr Paleta - Paletta.cz, Praskovo náměstí 1, 746 01 Opava - Milostovice IČO: 41039092 jako dodavatelem a zákazníkem na straně druhé, jejichž předmětem je dodávka zboží či služeb dle výběru na www.paletta.cz.

 

Platbu je možné realizovat buď v hotovosti nejpozději při převzetí zboží, nebo bankovním převodem na účet dodavatele. Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele dnem zaplacení kupní ceny. Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně vč. DPH na účet prodávajícího nebo převzetí platby v hotovosti. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží přepravci. Při prodlení se zaplacením faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodlení ve výši určené ustanovením § 369 obchodního zákoníku.

 

Dodací lhůta se pohybuje dle charakteru a množství zboží od 2 dnů do 12 týdnů od zaslání a potvrzení objednávky.

 

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd.

 

Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu nebo z důvodu, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena či dodací podmínky. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

 

V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo se vztahuje pouze na nepodnikatelské subjekty. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 

Kontaktujte nás (písemně), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo faktury, variabilní symbol, datum nákupu.

 

Pokud jste již zboží obdržel-a a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:

 

- nesmí být použité

 

- musí být nepoškozené

 

- musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) s originálem dokladu o koupi.

 

Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).

 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jiným okolnostem odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

 

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

Tento text vznikl ve spolupráci se Sdružením ochrany spotřebitelů ČR.

Jezdecké potřeby Petr Paleta ©2013. Powered by OpenCart